Beskytt ditt varemerke innen 24 timer

Fra kr 7500,- + mva + offentlig gebyr på 3800,-

Vi tilbyr en fast pris for innsendelse av varemerkesøknad

Dette inkluderer utarbeidelse av varefortegnelse og innsendelse av nødvendige dokumenter til Patentstyret.   

Varemerkeregistrering i

Norge

Vår fee

NOK 7500*

Offentlig gebyr: 3800,-

*Prisen gjelder innsendelse av én varemerkesøknad i én klasse. Vi tar forbehold om endringer i offentlige gebyrer og kursendringer. Priser er oppgitt eks mva.

Varemerkeregistrering i

EU

Vår fee

NOK 8000*

Offentlig gebyr: EUR 850

*Prisen gjelder innsendelse av én varemerkesøknad i én klasse. Vi tar forbehold om endringer i offentlige gebyrer og kursendringer. Priser er oppgitt eks mva.

Varemerkeregistrering i

Norge + EU

Vår fee

NOK 15000*

Offentlig gebyr: EUR 850 + NOK 2900

*Prisen gjelder innsendelse av én varemerkesøknad i én klasse. Vi tar forbehold om endringer i offentlige gebyrer og kursendringer. Priser er oppgitt eks mva.

Har du spørsmål eller ønsker registering i andre land, forklar hva du ønsker i dette feltet, så kommer vi raskt tilbake til deg.

Ved registrering godtar jeg Codex sin personvernerklæring
types-of-trademark_4-02

Hvorfor registrere?

Din merkevare (eller varemerke) er trolig blant ditt selskaps viktige. Markedsføringen av din bedrift øker direkte verdien av ditt varemerke. For de fleste firma vil tap av varemerke (inkludert firmanavn) i praksis være katastrofalt. Så ta de nødvendige forhåndsregler for å beskytte ditt varemerke i dag!  Du sikrer dine rettigheter, i tillegg til at du sikrer at du ikke krenker andres rettigheter! 

codex-logo

Hvem er Codex Advokat?

  • Codex Advokat – et stort advokatfirma med knapt 100 ansatte.
  • Advokater spesialisert innen varemerkeregistrering.
  • Bistår alt fra startups til godt etablerte.
  • Sikrer og beskytter rettighetsposisjoner nasjonalt og internasjonalt.
what-can-register-as-a-tm

Hva kan jeg registrere som et varemerke?

Det som er mest vanlig å registrere er et ordmerke, kombinert merke eller et figurmerke. 

 Ordmerke

Et ordmerke vil si at man søker registrert et ord som varemerke. Dette kan være foretaksnavnet eller navn på produktet. 

 

Kombinert merke

Et kombinert merke vil si at merket inneholder både ord og en logo/figur.

Figurmerke

Et figurmerke vil si en avbildning av en figur eller logo uten tekst. Har din bedrift en unik logo som benyttes i markedsføring, bør denne søkes registrert som et figurmerke.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Gjennom vårt nettverk av advokater og samarbeidspartnere worldwide kan vi bistå deg der du trenger det. Med tilgang til vårt porteføljeforvaltningsverktøy får du som klient også oversikt over dine registrerte varemerker i alle aktuelle land. 

check-mark

Forundersøkelser

Skal du lansere et produkt eller tjeneste i flere land anbefaler vi at det gjøres en forundersøkelse for å avklare hvor vidt andre har registrert tilsvarende merke før deg.

Omfang og kostnad for en forundersøkelse vil variere så det faktureres som eget oppdrag.

En forundersøkelse gjøres for å avklare rettighetsposisjonen – typisk for å finne ut at ingen andre har registrert tilsvarende navn for liknende varer og tjenester i respektive land. 

Codex Advokat er medlem i:

Fyll ut skjemaet for innsendelse av varemerkesøknaden

Din strategiske samarbeidspartner

Codex Advokat bistår med løpende rådgivning, er din partner med rettighetsbeskyttelse og legger stor vekt på service og kvalitet.  Vi kan ringe deg tilbake om du foretrekker det. 

Ved registrering godtar jeg Codex sin personvernerklæring.