Ledende kompetanse

innen immaterielle rettigheter

  • Advokater spesialisert innen varemerkeregistrering
  • Bistår alt fra startups til godt etablerte
  • Sikrer og beskytter rettighetsposisjoner nasjonalt og internasjonalt 
  • Codex Advokat – et stort advokatfirma med knapt 100 ansatte
  • Bistår når du trenger oss
  •  

Hva lurer du på?

Legg igjen en beskjed

Ved registrering godtar jeg Codex sin personvernerklæring.
Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt.

Fra første stund fikk jeg inntrykk av at Codex kun jobbet med en sak, og det var min. Jeg er veldig fornøyd og kan sterkt anbefale Codex.

K. Pedersen

Hva vi kan bistå med

Usikker på om vi kan bistå deg?
Kontakt oss så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Varemerke

Et varemerke er et spesielt kjennetegn som skiller ditt produkt eller dine tjenester fra andre aktører i markedet. Ved valget mellom konkurrerende produkter vil kunden velge det produkt eller de tjenester som signaliserer kvalitet og som gir positive assosiasjoner.

Patent

Enerett til å utnytte en oppfinnelse. Denne løsningen må ha teknisk karakter og effekt, samt være reproduserbar. Slike tekniske løsninger er ofte et resultat av betydelig investering i form av tid og kapital, som samtidig gjør at bedriften er konkurransedyktig.

GDPR

Forordningen stiller nye og spesifikke krav til at det skal inngås en skriftlig databehandleravtale mellom behandlingsansvarlig, altså bedrifter som har personopplysninger, samt databehandleren som håndterer persondataene for behandlingsansvarlig. Regelverket har betydning for alle bedrifter som samler inn data via nettsider. Også om bedriften ikke har egne servere, og/eller lar andre håndtere datamengden for dem.

Domene

Å være tydelig og tilgjengelig på internett er et absolutt krav for den bedrift som ønsker å lykkes med markedsføring av de varer eller tjenester man tilbyr i dagens moderne samfunn. Kostnaden ved å registrere og opprettholde et domene er svært liten, sammenlignet med den potensielle avkastning domenet kan gi. 

Sikre forretningshemmeligheter  –  beskytte deg mot illojalitet

 

Forretningshemmeligheter og knowhow er normalt avgjørende for en bedrifts konkurranseevne. Dette vil være grunnlaget for virksomhetens konkurransefortrinn. Det er derfor viktig å beskytte denne informasjonen fra konkurrentene.

Hvorfor Codex?

Dyktige advokater

Vår avdeling for IPR består av en rekke advokater med lang og spesialisert erfaring.

Ledende kompetanse innen rettigheter

I Codex har vi mange spesialiserte advokater. Vi samarbeider for å ivareta dine interesser best mulig.

Faglig oppdatert

Lovverket og rettspraksis er i konstant utvikling. Advokatene i Codex er faglig oppdaterte. Dette sikrer at du alltid kan stole på at Codex gir deg den veiledningen og bistanden som er nødvendig i din sak.

Erfaring

Våre advokater oppnår svært gode resultater. Vi har inngående kompetanse og erfaring med arbeidsrett. Vi søker løsninger gjennom forhandlinger, men går gjerne i retten om nødvendig.

Din strategiske samarbeidspartner

Codex Advokat bistår med løpende rådgivning, er din partner ved tvister og legger stor vekt på service og kvalitet.

Ved registrering godtar jeg Codex sin personvernerklæring.